Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa o wynikach Międzygminnego Konkursu
Plastyczno- Literackiego Norwid w rysunkach ukazany dla klas VI- VIII szkół
podstawowych oraz Międzygminnego Konkursu Plastyczno- Literackiego Mural. C.K.
Norwid dla klas VII- VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Celem
konkursów była popularyzacja życia i twórczości C. K. Norwida oraz wartości symbolicznych
i estetycznych w niej zawartych. Konkursy zamykają obchody przypadającego na ten rok
Roku Norwidowskiego. Serdecznie gratulujemy laureatom i wszystkim uczestnikom
konkursu za zaangażowanie, pasję i serce włożone w plastyczne interpretacje oryginalnej
twórczości Norwida. Nauczycielom i opiekunom gratulujemy zdolnej młodzieży, dziękujemy
za pomoc w przygotowaniu swoich podopiecznych i udział w konkursie.

Uczniowie uhonorowani w Międzygminnym Konkursie Plastyczno- Literackim Norwid
w rysunkach ukazany
I miejsce: Aleksandra Cichacka ZS w Czerninie; Wiktoria Grenda SP nr 2 w Sztumie
II miejsce: Hanna Urbańska ZS w Starym Targu; Jan Szwed SP nr 2 w Sztumie
III miejsce: Maja Wiśniewska SP nr 2 w Sztumie; Aleksandra Willma ZS w Starym
Targu; Nikola Sałek SP nr 2 w Sztumie
Wyróżnienia:

  1. Lena Kowszewicz SP nr 2 w Sztumie
  2. Igor Akierman SP nr 2 w Sztumie
  3. Anna Zembrzuska SP nr 2 w Sztumie
  4. Julia Roszkowska SP nr 2 w Sztumie
  5. Julia Korc ZS w Czerninie

Uczniowie uhonorowani w Międzygminnym Konkursie Plastyczno- Literackim
Mural. C. K. Norwid

I miejsce: Igor Akierman SP nr 2 w Sztumie
II miejsce: Igor Chańko ZS w Czerninie
III miejsce: Wiktoria Grenda SP nr 2 w Sztumie