Zacytowane słowa Paulo Coelho w pełni oddają charakter współpracy, jaką Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sztumie ma przyjemność prowadzić z firmą ADM Czernin S.A. Podsumowanie dotychczas realizowanych zadań, jakie miało miejsce w styczniu 2020r., było okazją do wspomnień i szczególnego podziękowania Dyrektorowi p. Maciejowi Komorowskiemu oraz paniom Małgorzacie Jaworskiej i Katarzynie Knapik za wspieranie inicjatyw edukacyjnych naszej Szkoły. Dzięki firmie ADM Czernin S.A., uczniowie ?Dwójki? mogą zgłębiać tajniki chemii w świetnie wyposażonej pracowni. Wzbogacenie bazy dydaktycznej w sprzęt i odczynniki posłuży do przeprowadzenia ciekawych doświadczeń i eksperymentów.

W myśl, że marzenia są po to, aby je spełniać, napisaliśmy i złożyliśmy dwa duże projekty edukacyjne, które zostały pozytywnie rozpatrzone przez centralę firmy w USA i w pełni sfinansowane w ramach grantu: ?Programming, mathematics for the student? oraz ?Experiments in the world of scientists?. Niewątpliwie realizacja tych zadań przyczyniła się do rozwoju pasji i zainteresowań uczniów. Zachęceni sukcesami złożyliśmy kolejne i już trzymamy kciuki za powodzenie ich realizacji.


Wdzięczni za dotychczasową współpracę i zaangażowanie w realizację działań dydaktycznych Dyrektor i Brać Uczniowska Szkoły przyznała Dyrektorowi firmy ADM Czernin S.A p. Maciejowi Komorowskiemu oraz paniom Małgorzacie Jaworskiej i Katarzynie Knapik tytuł ?Przyjaciel Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie?

Dziękujemy za wspieranie inicjatyw edukacyjnych i liczymy, że nadal uda się nam wspólnie spełniać marzenia?