Sprawozdania finansowe za rok 2022 Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Sztum w zakładce- jednostki organizacyjne -Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie

https://bip.sztum.pl/1732.html