Sprawozdania finansowe za rok 2021 Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Sztum w zakładce ? jednostki organizacyjne ? Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie