Konkurs Świetlik powstał w 2007 roku z inicjatywy dr Dagmary Sokołowskiej, pracownika Uniwersytetu Jagiellońskiego. Głównym celem Konkursu jest rozpowszechnianie nauk przyrodniczych, jako ciekawego, fascynującego źródła wiedzy o świecie, dostępnego dla każdego.

Jak się przygotować do Konkursu „Świetlik”

Konkurs przebiega w dwóch etapach:  

Etap Przygotowawczy oraz Test Konkursowy.

Etap Przygotowawczy polega na wykonaniu indywidualnie w domu zestawu doświadczeń konkursowych przez uczestników , w dowolnym terminie do dnia 7 marca 2022 r.

Wszystkie Doświadczenia XV edycji Konkursu „Świetlik” opublikowane są na stronie  https://swietlik.edu.pl  

 Drugi etap, czyli Test Konkursowy odbędzie się 8 marca 2022 r. Jest to test wiedzy dostosowany do poziomu edukacyjnego oraz klasy, do której uczęszcza Uczestnik.

Test Konkursowy jest testem jednokrotnego wyboru. Do każdego zadania podane są cztery możliwe odpowiedzi: A, B, C i D, spośród których ?tylko jedna jest prawidłowa.

Konkurs ma charakter odpłatny. Opłatę konkursową dla każdej edycji  ustala Organizator. Opłata wnoszona od każdego Uczestnika zgłoszonego do udziału w XV edycji Konkursu wynosi 12 zł.

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wpisania na dyplomie Uczestnika Konkursu jego danych personalnych.

Wszystkie informacje dotyczące Konkursu, terminy oraz Regulamin podane są na stronie:  https://swietlik.edu.pl

Zapisy trwają do 11 lutego J

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do udziału!