Z ogromną radością witamy Was w progach naszej szkoły w dniu 1 września 2020 r. Cieszymy się, że otwieramy oddział przedszkolny w naszej szkole.

            Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasad higieny i procedur ograniczających ryzyko zarażenia się koronawirusem.

            W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Dzieci oraz  Pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ jako Dyrektor szkoły wdrożyłam procedury postępowania i zachowania. Procedury zostały umieszczone  na stronie internetowej szkoły sp2.sztum.net w zakładce Koronawirus/zasady bezpieczeństwa. Bardzo proszę o zapoznanie się  z nimi i ścisłe przestrzeganie wszelkich zaleceń.

Proszę o podanie pani Małgorzacie Jurkiewicz  możliwie najszybszej formy kontaktu z Państwem (aktualny numer telefonu, adres mailowy) oraz  abyście wypełnili  Państwo Ankietę oraz Oświadczenie, które zostaną przekazane Państwu przy przyprowadzeniu Dziecka do szkoły dnia 1.09.2020r. Wzory wymienionych dokumentów można pobrać jako Załączniki 1 i 2 z Procedury zapewnienia bezpieczeństwa   i ochrony dzieci oraz pracowników oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza  w Sztumie w związku z wystąpieniem COVID-19.

         Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia  w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkolnym (wyznaczony gab.15B) oraz  na obiektach należących do placówki (boiska szkolne). Z uwagi na sytuację pandemiczną, należy liczyć się  z możliwością przejścia szkoły na system nauczania hybrydowego lub zdalnego, o czym niezwłocznie poinformujemy w komunikatach.

Dzieci zawsze będą wchodziły wejściem w tzw. Łączniku. Przy tym wejściu znajduje się dzwonek.

W nowym roku szkolnym życzę Dzieciom oraz Państwu przede wszystkim zdrowia.

Proszę o bieżące śledzenie wszystkich komunikatów.

                                                                                                             Z poważaniem

                                                                                                               Dyrektor szkoły

                                                                                                                 Agnieszka Bogucka