Dzieci i młodzież ze szkoły Podstawowej nr 2 w Sztumie włączyły się do ogólnopolskiej akcji zatytułowanej „Szkoła pamięta”. Celem tej inicjatywy jest zorganizowanie działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia związane z „małą ojczyzną”.

Od 25 października 2019 r. do ostatniego piątku przed 1 listopada uczniowie porządkowali groby i zapalali znicze na grobach znanych mieszkańców Sztumu. W salach lekcyjnych i na korytarzach pojawiły się prezentacje upamiętniające zasłużonych mieszkańców miasta. Wspominano zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii ? tej ogólnonarodowej i lokalnej. Pamięć o nich jest wyrazem szacunku dla ich życia i dokonań.

Znicze zapłonęły na sztumskich miejscach pamięci oraz na grobach m. in. członków rodziny Donimirskich, pierwszego, powojennego burmistrza Sztumu Franciszka Wojciechowskiego oraz lekarza, działacza społecznego i oświatowego Feliksa Morawskiego.