Współpraca

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Licznik odwiedzin

Odsłon : 777587
Caritas
Orkiestra Świątecznej Pomocy PDF Drukuj

 
Rada Samorz?du Szkolnego 2015/2016 PDF Drukuj

Nowa rada zosta?a wy?oniona 8 pa?dziernika 2015 r. w demokratycznych wyborach. Poprzedzi?a je kampania wyborcza, w czasie której mieli?my okazj? pozna? kandydatów dzi?ki plakatom, ulotkom i spotkaniom przedwyborczym. Dodatkowo niezdecydowani mogli zada? pytania poszczególnym kandydatom w czasie specjalnej debaty.

W wyborach bezapelacyjnie wygra? Jakub Pepli?ski z klasy VI c. W tym roku szkolnym przewodnicz?cy Rady ma dwie zast?pczynie, które w czasie g?osowania zdoby?y tak? sam? liczb? g?osów, a s? to Oliwia Lejczak z klasy VI b i Julia Liss z klasy VI D. Sekretarzem Rady zosta? Pawe? ?widerski z klasy IV B. Gratulujemy!

 
Ma?e rzeczy, które ciesz? innych PDF Drukuj

Wokó? nas jest wielu ludzi, którzy potrzebuj? naszej pomocy. ?eby ich znale?? nie trzeba daleko szuka?. ?eby im pomóc nie trzeba wiele, bo to co mo?emy im da?, to przecie? szczególny dar?.  DAR SERCA. To takie proste?.. To tak niewiele?. Wzi?li?my sprawy w swoje r?ce i zrobili?my ma?e rzeczy, które ucieszy?y innych. W?ród naszej spo?eczno?ci szkolnej przeprowadzono zbiórk? s?odyczy, zabawek, ksi??ek i gier planszowych, które zosta?y przekazane dla dzieci ze SOSW w U?nicach oraz dla dzieci z naszej ?wietlicy socjoterapeutycznej i organizacji Caritas przy parafii ?w. Andrzeja Boboli. Wolontariusze Szkolnego Ko?a Caritas wiedz?, ?e nasza najmniejsza pomoc, mo?e si? dla Kogo? okaza? WIELK?. Tak wielk? jak idea wolontariatu.

 
Wyjątkowy czas, czas okazywania miłości, radości, pokoju i dobroci PDF Drukuj

 

Czy jesteśmy w stanie udźwignąć ciężar pomocy samotnym, nieszczęśliwym, opuszczonym, niepełnosprawnym. Bycie dobrym leży w naturze każdego człowieka, który niezależnie od wieku, zawsze pomagał drugiemu człowiekowi i tym samym innym wskazywał drogę.... DROGĘ DOBRA. Wolontariusze Szkolnego Koła Caritas wiedzą, że Ich uśmiech jest najlepszą receptą na wszelkie bolączki tego świata, Ich serce jest najlepszym barometrem miłości i empatii, Ich pomoc jest czyimś spełnionym marzenie. Dlatego systematycznie odwiedzają przebywających w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym w Sztumie. Spędzając z Nimi wolny czas na rozmowach o małych i dużych rzeczach, czytając z Nimi książki, czasopisma , grając  w gry planszowe, spacerując po korytarzu.

Więcej…
 
Ogólnopolska kampania pt. Pola Nadziei PDF Drukuj

Wolontariusze Szkolnego Ko?a Caritas im. b?. ks. W?adys?awa Demskiego pod opiek? Barbary Ma?yskiej brali udzia? w ogólnopolskiej kampanii "Pola Nadziei". Celem kampanii by?o zbieranie funduszy na rzecz opieki dla osób terminalnie chorych przebywaj?cych w domu.

Więcej…
 
« PoczątekPoprzednia12345NastępnaOstatnie »

Strona 1 z 5