GODZINA 8.00 – BOISKO SZKOLNE, SALA LEKCYJNA

KLASA 1 A    – sala nr 3             KLASA 4 A – sala nr 4 A

KLASA 1 B    – sala nr 4             KLASA 4 B – sala nr 3 A

KLASA 1 C    – sala nr 5            

GODZINA 8.00 – SALA LEKCYJNA

KLASA 2 A    – sala nr 12

KLASA 2 B    – sala nr 10

KLASA 3 A    – sala nr 11

KLASA 3 B    – sala nr 17

KLASA 3 C    – sala nr 7

KLASA 5 A    – sala nr 26 B

KLASA 5 B    – sala nr 18

KLASA 6 A    – sala nr 15

KLASA 6 B    – sala nr 9 A

KLASA 6 C    – sala nr 17 B

KLASA 6 D    – sala nr 19

KLASA 7 A    – sala nr 13 A

KLASA 7 B    – sala nr 20

KLASA 7 C    – sala nr 16 B

SALA GIMNASTYCZNA

KLASA 8 A – 12.45

KLASA 8 B – 10.15

KLASA 8 C – 11.30

KLASA 8 D – 14.00

KLASA 8 E – 9.00

ODJAZD I PRZYJAZD AUTOBUSU SZKOLNEGO

PRZYJAZD –  na godzinę 8.00

ODJAZD –  o godzinie 10.30

z wyłączeniem oddziału przedszkolnego,

przyjazd i odjazd autobusu bez zmian