Obszerny zasób słownictwa, klarowna składnia, ciekawa fleksja i deklinacja – to znak rozpoznawczy naszego języka ojczystego, który pozwala nie tylko komunikować się, ale również wyrażać i utrwalać myśli w mowie i piśmie oraz dzielić się nimi ze światem. Kim byśmy byli bez języka polskiego? Podczas Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego świętowaliśmy na różne sposoby, między innymi rywalizując w ramach Potyczek Językowych dla klas IV-VII. Podczas konkursu sprawdzano wiedzę z zakresu gramatyki i ortografii, znajomość lektur oraz umiejętność korzystania ze źródeł, czyli słowników. Uczestnicy zapisywali też trudne słówka znane z językowych łamańców oraz redagowali krótkie opowiadanie. W polonistycznych zmaganiach mistrzami swoich kategorii wiekowych zostali uczniowie klasy IV c, V c, VI c i VII b. Gratulujemy!