Drodzy Nauczyciele, Rodzice, 

Pracownicy i wszyscy sympatycy szkoły,

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

Witam Wszystkich bardzo serdecznie w domach, odświętnych, skupionych  przed szklanymi ekranami Waszych laptopów i innych urządzeń komunikacyjnych. Pozdrawiam z budynku szkoły, który wbrew pozorom tętni życiem. Dziś chciałabym powiedzieć, jak wiele się w niej działo w tym roku i podkreślić, że pandemia nie przeszkodziła nam w realizacji wyznaczonych celów.

Otwierając dzisiejszą uroczystość nie mogę nie wspomnieć o wyjątkowości roku szkolnego 2019/2020. Pragnę też podkreślić niecodzienny charakter tegorocznego zakończenia roku szkolnego, które zapewne przejdzie do historii i zapisze się nie tylko w kronice szkoły, ale i w annałach miejskich. Przez 65 lata istnienia, co roku w czerwcu, poczciwa ,,Dwójka? była świadkiem podniosłych chwil, wzruszeń i ciepłych słów wypowiadanych po całorocznym trudzie, jaki w edukację włożyli uczniowie, nauczyciele oraz rodzice, sekundujący zdobywaniu wiedzy przez ich pociechy. Zamykając oczy i wracając wspomnieniami do minionych lat pamiętamy czas, gdy pełni wzruszenia śpiewaliśmy hymn państwowy oraz hymn szkoły. Łopotała flaga wciągnięta na maszt,  a uczniowie z najstarszych klas dumnie kroczyli ze sztandarem. W uszach niejednego z nas, pracowników szkoły, pobrzmiewają wesołe głosy i śmiechy uczniów, pospieszne rozmowy o wakacyjnych planach, krótkie pożegnania i obietnice spotkania we wrześniu. Jeszcze tylko rozmowa z wychowawcą, odebranie świadectwa, krótka pogadanka o bezpieczeństwie i perspektywa dwumiesięcznych wakacji?odpoczynku, podróży, nowych przyjaciół, przygód.

 Ale dziś jest inaczej?

Dziś, podczas zakończenia roku szkolnego po raz pierwszy na boisku nie stoją uczniowie w odświętnych strojach, nie przemawiają zaproszeni goście i sympatycy szkoły. Dziś w szkole jest pusto, cicho, ale równie dostojnie.

A ten rok zaczął się jak każdy inny. Nikt nie przypuszczał, że będzie inny, niepodobny do poprzednich, trudniejszy. Wszyscy z ochotą przystąpiliśmy do rzetelnej pracy. Powitaliśmy dzieci z klas pierwszych, które złożyły ślubowanie i po pasowaniu zostały uczniami naszej szkoły. Wyznaczyliśmy cele do realizacji przez 10 szkolnych miesięcy. 2 września 2019r. o godzinie 8.00 zadzwonił pierwszy tegoroczny dzwonek, który przez wiele miesięcy miał wyznaczać godziny pracy, wołać uczniów i nauczycieli na lekcje, na obiady, oznajmiać przerwy  i ogłaszać koniec dnia nauki. Taki rytm towarzyszył nam przez ponad pół roku, aż tu nagle?.

Wszystko się zmieniło. Od 12 marca wkroczyliśmy w inną szkolną rzeczywistość. Wtedy zapewne wszyscy zadawaliśmy sobie wiele pytań o przyszłość, o dalszą naukę, sposób przekazywania  wiedzy i przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty. Śledziliśmy komunikaty i rozporządzenia. Chwile bywały niepewne, nawet trudne, rzeczywistość skomplikowana, ale dziś, z perspektywy czasu możemy śmiało powiedzieć, że daliśmy radę. Wszyscy zdaliśmy egzamin ze zdalnego nauczania na ocenę celującą. Nasza szkolna społeczność stała się wspólnotą, szkołą uczącą się. Połączyły nas niewidoczne więzy osadzone w elektronicznej chmurze. Dziś wszyscy o wiele lepiej radzimy sobie z technologią informatyczną, mamy  z sobą bliższy kontakt. Weszliśmy w XXI wiek i jego technologię  niespodziewanie, za to wielkimi krokami.

Rok szkolny 2019/2020 kończymy z bardzo wysoką średnią ocen.

W klasach 1-3 mamy 93 uczniów wyróżniających się w nauce i zachowaniu,

Klasę trzecią z najwyższymi osiągnięciami kończy 22 uczniów.

Klasy 4-7 wypracowały średnią 4,37, klasy 8, które kończą szkołę osiągnęły średnią 4,25.

521 uczniów klas 4-8 zachowuje się wzorowo i bardzo dobrze. Do następnej klasy z wyróżnieniem przechodzi 131 uczniów:

z klasy 4a-16,z klasy 4b-12,z klasy 5a-11,z klasy 5b-14,z klasy  5c-12,z klasy  5d-11,

z klasy 6b-8,z klasy 6c-7,z klasy 7a-6,klasy 7b-12,z klasy 7c-13,z klasy 7d-4,z klasy 7e-5.

Razem 131 uczniów.

A kończy szkołę z wyróżnieniem :

z klasy 8a-5,z klasy 8b-10,z klasy 8c-10,z klasy 8d-7,z klasy 8e-7.Razem 39 uczniów.

Wszystkim serdecznie gratuluję i życzę sukcesów w przyszłym roku szkolnym.

Tegoroczne wyniki nauczania cieszą szczególnie, bo wszyscy wiemy, ile trudu i czasu włożyliśmy w ich osiągnięcie. Wykonaliśmy ogromną pracę, a  wakacje rozpoczniemy z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku.

W kończącym się roku szkolnym możemy poszczycić się również innymi osiągnięciami.

Wśród uczniów klas 1-3 mamy dzieci, które zdobyły wysokie lokaty i wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym ,,Kangur?, w Międzygminnym Konkursie Plastycznym ,, Ojczyzna muzyką  Chopina malowana? oraz w Miejsko- Gminnym Konkursie Plastycznym ,,Pies i kot potrzebują mojej opieki?.

Kilkoro uczniów z klas 8 zostało laureatami konkursów wiedzy z historii, języka angielskiego i języka polskiego na szczeblu wojewódzkim  i ogólnopolskim.

Jak co roku z dużym powodzeniem realizowaliśmy akcje, kampanie i programy. Wszystkie z nich (a było ich ponad 20) poszerzały wiedzę, rozwijały zainteresowania uczniowskie w różnych zakresach tematycznych począwszy od wychowania patriotycznego i obywatelskiego, programowania, ekologii i ochrony środowiska po akcje i projekty edukacyjne, prozdrowotne i czytelnicze. Nie zabrakło realizacji treści dotyczących bezpieczeństwa. Bez wątpienia do najważniejszych tegorocznych wydarzeń należy zaliczyć współpracę z firmą  ADM Czernin w ramach przyznanych środków na projekty Programowanie, kodowanie (robotyka) dla ucznia oraz Eksperymenty w świecie naukowców, na które już w zeszłe wakacje pozyskaliśmy środki finansowe.

Młodzież z Samorządu Uczniowskiego realizowała ogólnopolski projekt Szkoła demokracji mający na celu kształtowanie postaw pro obywatelskich i samorządowych. Nasi uczniowie wzięli udział w wielu szkoleniach, dyskusjach i warsztatach oraz reprezentowali szkołę w Warszawie na spotkaniu poświęconym tematyce demokracji. Nie obca nam również debata oxfordzka, na którą udaliśmy się do Gdańska.

Jako jedna z 40 szkół na 300 biorących udział w projekcie otrzymaliśmy Certyfikat Szkoły Demokracji.

Uczniowie klas 7 i 8 zasiadają też w Młodzieżowej Radzie Gminy Sztum piastując najwyższe funkcje.

W ramach edukacji patriotycznej wzięliśmy udział między innymi w ogólnopolskiej akcji Szkoła pamięta.

Z dużym powodzeniem realizowaliśmy program ogólnopolski Trzymaj formę dbając o dobry stan ducha i ciała.

W tym roku szkolnym przystąpiliśmy również do kolejnej edycji Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej, który będziemy kontynuować w następnym roku szkolnym.

Włączając się w działania ogólnopolskie dotyczące ekologii i walki z suszą, otrzymaliśmy wojewódzki  Certyfikat szkoła przyjazna wodzie ,,Aktywni Błękitni?.

A w czasie pandemii z wielką przyjemnością podjęliśmy się realizacji 3 edycji projektu sportowego Drużyna energii oraz historycznego Rycerskość w sieci realizowanego w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura 2020. Biegliśmy wirtualnie z okazji 3 Maja. Technologia i działania w sieci bardzo nam sprzyjały, chociaż                 z pozoru wyglądały na niemożliwe do zrealizowania.

Reasumując tegoroczną pracę nie mogę pominąć sfery opiekuńczej w naszej szkole. Świetlice działały bardzo prężnie realizując następujące projekty i przedsięwzięcia:

Mega Misja; Świetlicowe kodowanie; Przygoda z matematyką;

 Moje zdrowie moja siła ? wielka moc; Być jak Ignacy;

Zajęcia Kulinarne prowadzone we współpracy ze świetlicą socjoterapeutyczną. Na te ostatnie pozyskaliśmy środki w ramach współpracy z MGOPS w Sztumie.

Kontynuując działania z lat poprzednich,  pracowaliśmy w wolontariacie uczestnicząc w zbiórkach charytatywnych, niesieniu pomocy potrzebującym. W bieżącym roku szkolnym  głośno czytaliśmy nie tylko  ramach programu Cała Polska czyta dzieciom, ale także w projekcie edukacyjnym Czytam z klasą- lekturki spod chmurki, graliśmy w gry towarzyskie w Pionkolandii zajmując wysokie lokaty w eliminacjach na różnych szczeblach. Nie obce nam oszczędzanie w Szkolnej Kasie Oszczędności oraz pomaganie zwierzętom.

Za nami wiele konkursów i zawodów sportowych. Zapewne nie wszystkie z nich odbyły się na szczeblu wojewódzkim czy ogólnopolskim, przez pandemię zatrzymaliśmy się na którymś z etapów, ale najważniejsze, że jesteśmy szkołą aktywną w wielu dziedzinach nauki i sportu. Nie obce nam również osiągnięcia w konkursach artystycznych oraz liczne innowacje pedagogiczne realizowane przez nauczycieli.

Dziś mogę śmiało powiedzieć, że rok szkolny 2019/2020 odchodzi do historii.  Cytując słowa M. Obamy Nie musimy pamiętać wszystkiego, ale wszystko, co pamiętamy ma znaczenie, pragnę dodać, że to wszystko o czym powiedziałam, ma ogromne znaczenie. Buduje szkołę, jej klimat, sprawia, że uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności potrzebne na dalszych etapach edukacji i w dorosłym życiu. Ilość działań, przedsięwzięć i innych wydarzeń z życia szkolnego ilustruje nasza wirtualna kronika Dwójka w przerwie. Przeglądając fotorelacje, odnosimy wrażenie, że nie było dnia, aby w szkole nie wydarzyło się coś ciekawego. W tym roku szkolnym na facebooku dołączyła również świetlica. Zapewne młodsze dzieci korzystały z bogatej oferty  ćwiczeń i zabaw edukacyjnych. Jestem dumna z moich uczniów, którzy chcą i lubią się uczyć, występować, tworzyć. Szczególne słowa uznania kieruję do rodziców, którzy wspierali nas, nauczycieli, w codziennym trudzie  nauczania, nie tylko zdalnego.

Dziękuję Organowi prowadzącemu placówkę, panu Burmistrzowi i Pani dyrektor Miejsko ? Gminnego Zespołu Oświaty za wiele cennych rad i pomoc, kiedy nie było łatwo. Dziękuję Nauczycielom za wiele godzin poświęconych nauczaniu, za poszukiwanie najlepszych rozwiązań dydaktyczno- wychowawczych, za godziny szkoleń i dyskusji. Wiem, że nie było łatwo. Dziękuję Paniom, które niosły pomoc psychologiczno- pedagogiczną uczniom i starały się pomóc przy rozwiązywaniu wielu trudnych problemów. Serdecznie dziękuję Rodzicom za trud i wysiłek włożony w nauczanie dzieci, za pomoc przy odrabianiu lekcji i przyswajaniu nowego materiału., za ciepłe słowa, jakie kierowaliście do mnie i kadry pedagogicznej. Swoje podziękowania chciałabym także przekazać Radzie Rodziców, która przez cały rok szkolny wspierała moje inicjatywy, pomysły i zawsze je akceptowała.

Dziękuję serdecznie Pracownikom szkoły za całoroczną pracę i zaangażowanie, za drobne remonty i uszycie  maseczek i nieocenioną pomoc włożoną w przygotowanie egzaminu ósmoklasisty.

Kończąc dzisiejsze przemówienie, chciałabym pożegnać odchodzących od nas ósmoklasistów, którzy dziś po raz ostatni odbierają świadectwa z ,,Dwójki?. Przed Wami wiele dróg, co w świat prowadzą?  Mam nadzieję, że każdy z Was odnajdzie  w sobie chęć robienia rzeczy pięknych i ważnych. Życzę Wam uśmiechów losu, byście mogli z tysiąca dróg wybrać tę jedną?

Życzę wszystkim udanych i bezpiecznych wakacji oraz solidnego odpoczynku. Mam nadzieję, że 1 września spotkamy się na boisku szkolnym, a pandemia odejdzie w zapomnienie.

Rok szkolny 2019/2020 uważam za zakończony.

                                                                                             Dyrektor szkoły

                                                                                               Agnieszka Bogucka