Od 1 marca 2021 r. (poniedziałek) rozpoczynają się zapisy do oddziału przedszkolnego (tzw. „zerówki”) w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie.
Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego dostępny jest na stronie szkoły (sp2.sztum.net) w zakładce: Rok 2020/2021 – Rekrutacja 2021 – Rekrutacja do oddziału przedszkolnego oraz w sekretariacie szkoły.

Wypełniony formularz wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2021 r.