Zapisy do szkoły

W związku ze zmianą Zarządzenia Burmistrza, co do terminów procesu rekrutacyjnego zapisów dzieci spoza obwodu szkoły, określa się nową datę pkt. 3 Zarządzenia – Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych wskazując za obowiązującą datę –  31 maja 2019 r.,  uchylając tym samym datę poprzedniego zapisu Zarządzenia – 10 maja 2019 r.

Informacja z dnia 9 maja 2019 r.