Zarządzenie dyrektora w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły od dnia 22 marca 2021r. do 11 kwietnia 2021r.

Regulamin organizacji pracy szkoły od dnia 22 marca 2021r. do 11 kwietnia2021r.