Zarządzenie Nr 36/2020-2021 dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie z dnia 29 marca 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły od dnia 29 marca 2021r. do 11 kwietnia 2021r.

Załączniki od 5-8 do Regulaminu organizacji pracy szkoły od 29.03.-11.04.2021r.