Zarządzenie Nr 37/2020-2021 dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie z dnia 9 kwietnia 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły od dnia 12 kwietnia 2021r. do 18 kwietnia 2021r.

Regulamin organizacji pracy szkoły od dnia 12 kwietnia 2021r. do dnia 18 kwietnia 2021r.

Załącznik Nr 1,5-8 do Regulaminu organizacji pracy szkoły od 12.04.-18.04.2021r.