Zarządzenie Nr 38/2020-2021 dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie z dnia 16 kwietnia 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły od dnia 19 kwietnia 2021r. do 25 kwietnia 2021r.

Regulamin organizacji pracy szkoły od dnia 19 kwietnia 2021r. do dnia 25 kwietnia 2021r.

załączniki