Zarządzenie Nr 39/2020-2021 dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie z dnia 23 kwietnia 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły od dnia 26 kwietnia 2021r. do 2 maja 2021r.

Regulamin organizacji pracy szkoły od dnia 26 kwietnia 2021r. do dnia 2 maja 2021r.

Załączniki 1,5-7 do Regulaminu organizacji pracy szkoły od 26.04.-2.05.2021r.