Zarządzenie Nr 42/2020-2021 dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie z dnia 30 kwietnia 2021r. w sprawie częściowego ograniczenia funkcjonowania szkoły od dnia 3 maja 2021 do dnia 16 maja 2021r.

Regulamin organizacji pracy szkoły od dnia 3 maja 2021r. do dnia 16 maja 2021r.

Załączniki Nr 4-5 do Regulaminu organizacji pracy szkoły od 3.05.-16.05.2021r.