Zarządzenie dyrektora w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły od 18.01.2021r.-31.01.2021r.

Regulamin organizacji pracy szkoły od dnia 18 stycznia 2021r. do dnia 31 stycznia 2021r.