Zarządzenie dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie z dnia 26 lutego 2021r. w sprawie częściowego ograniczenia funkcjonowania szkoły od dnia 1 marca 2021 do dnia 14 marca 2021r.

Regulamin organizacji pracy szkoły od dnia 1 marca 2021r. do dnia 14 marca 2021r.