Zarządzenie dyrektora w sprawie częściowego ograniczenia funkcjonowania szkoły od dnia 15 lutego 2021 do dnia 28 lutego 2021r.

Regulamin organizacji pracy szkoły od dnia 15 lutego 2021r. do dnia 28 lutego 2021r.