Zarządzenie dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie z dnia 8 marca 2021r.

Procedury bezpieczeństwa podczas konsultacji dla uczniów klas ósmych z przedmiotów egzaminacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 2 im. <aksymiliana Golisza w Sztumie