Zarządzenie dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie z dnia 15 marca 2021r. w sprawie częściowego ograniczenia funkcjonowania szkoły od dnia 15 marca 2021 do dnia 28 marca 2021r.

Harmonogram pracy hybrydowej w klasach I-III od dnia 15.03.2021r. do 26.03.2021r.

Regulamin organizacji pracy szkoły od dnia 15 marca 2021r. do dnia 28 marca 2021r.