Zarządzenie dyrektora dotyczące wprowadzenia Procedury bezpieczeństwa podczas Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty

Procedury bezpieczeństwa podczas Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie