Zarządzenie Nr 13/2020-2021 dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie z dnia 27 listopada 2020 r.

Regulamin organizacji pracy szkoły od dnia 30 listopada 2020r. do 3 stycznia 2021r.

Wniosek uczęszczania dziecka do świetlicy w okresie pandemii COVID-19