Zarządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły od dnia 9 do 29 listopada 2020r.

Regulamin organizacji pracy szkoły od dnia 9 do 29 listopada 2020r.