Już po raz czwarty serca sztumskich uczniów biły w tym samym czasie, w jednym zgodnym rytmie. W ten sposób placówki oświatowe naszej gminy włączyły się w Sztumski Głos Profilaktyki. Podczas akcji Zryw Wolnych Serc odczytano odezwę, wykonano gest bicia serc przez 60 sekund oraz wypuszczono w niebo czerwone balony w kształcie serca.