Zarządzenie Nr 35/2020-2021 dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie z dnia 26 marca 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły od dnia 29 marca 2021r. do 11 kwietnia 2021r.

Regulamin organizacji pracy szkoły od dnia 29 marca 2021r. do dnia 11 kwietnia 2021r.

Załącznik do Regulaminu organizacji pracy szkoły od dnia 26 marca 2021r.  do 11.04. 2021r.